به زیر چارچوب در نروید

تصویری که از زلزله های قدیمی داریم نشان داده است که در ساختمان های خشتی و آجری تنها جایی که پابرجا مانده است چارچوب درها است. همین موضوع باعث شد که مدت ها چارچوب در به عنوان جایی مناسب برای پناه گیری مطرح گردد. این درست است؛ اما به شرطی که شما در یک ساختمان قدیمی و غیر استاندارد زندگی کنید. در ساختمان های امروزی چارچوب در، هیچ مزیت یا مقاومت بیشتری نسبت به دیگر بخش های ساختمان ندارد. به جای چارچوب در، بهتر است زیر میز محکم پناه بگیرید.

خطرناک ترین محل ها در زلزله

خطرناک ترین محل ها در زلزله در نزدیکی دیوار های بیرونی است. پنجره ها، نماهای بیرونی و گچبری ها اغلب اولین قسمت های از ساختمان هستند که فرو می ریزند. برای پرهیز از این مناطق اگر داخل خانه هستید همان داخل بمانید و اگر خارج ساختمان هستید بیرون بمانید.

در خانه

بیقتید، پناه بگیرید، و صبر کنید. در هنگام وقوع زلزله، روی زمین بیفتید، زیر یک میز محکم پناه بگیرید و محکم به آن بچسبید. تا هنگامی که تکان های زلزله ادامه دارد شما هم با میز حرکت کنید. اگر نزدیک میز نیستید، روی زمین در کنار یک دیوار داخلی بیفتید و از سر و گردنتان با دستانتان محافظت کنید. از دیوارهای بیرونی، پنجره ها، اشیاء آویزان، آیینه ها، کمدها و دیگر اجسام بلند، و وسایل بزرگ و کابینت های آشپزخانه با اجسام سنگین یا شیشه ای دوری کنید.” بیرون نروید!”

طرحی برای ایمن بودن در هنگام حادثه

تمرین کنیدکه چگونه “خودتان را بیاندازید، پناه بگیرید و صبر کنید.” تا وقتی که احساس کنید وضعیت عادی است.
– شناسایی نقاط امن در هر اتاق ، مثل زیر میزها
– یاد بگیرید در جایی که هستید چطور از خودتان محافظت کنید وقتی زلزله رخ می دهد.

برنامه ای برای مواجهه با خطر تنظیم نمایید 1

وقتی زلزله تمام می شود باید آماده آتش سوزی های بعدی، قطع سرویس های عمومی و ارتباطی و همچنین پس لرزه های بزرگ باشیم. این برنامه ریزی برای مواقع اضطراری هم مفید خواهد بود.
بیشتر مراکز دولتی، مدارس و مراکز تجاری برنامه ریزی هایی برای مقابله با انواع حوادث و موارد اضطراری دارند. خانوده شما هم بایستی یک چنین برنامه ای را داشته باشد.

برنامه ای برای مواجهه با خطر تنظیم نمایید 2

آیا افراد خانواده تان آمادگی برای رویارویی با یک زلزله بزرگ را دارند؟ قبل از وقوع زلزله بعدی همه افراد خانواده باید با یکدیگر برنامه ریزی کنند تا هر فرد بداند قبل، هنگام و بعد از آن چه کاری باید انجام دهد.

آبگرمکن

آبگرمکن نا امن ممکن است سقوط کند و همزمان موجب ترکیدگی اتصالات آب و گاز گردد. به وسیله دو تسمه اطراف آبگرمکن را به دیوار وصل کنید. شکل یکی از روش های بستن آبگرمکن را نشان می دهد. داشتن ابزارهای معمولی شما را در این کار کمک می کند؛ بایستی یک لوله رابط مسی نرم به عنوان یدک داشته باشید؛ تا در صورت خرابی لوله اصلی مورد استفاده قرار گیرد.