کودکان را برای استفاده از اسباب بازی و سایل یکدیگر آموزش دهید

بیشتر کودکان برای استفاده از وسایل یکدیگر با هم دعوا می کنند، برای جلوگیری از این کار مثلا می تواند بگویید علی دوست داری کدوم ماشینت رو بدی به دوستت بازی کند؟

برای قدرشناسی کودکان از رفاه زندگی شان آنها را در جشن های خیریه و موسسات خیریه ببرید

این کار باعث می شود ببینند دیگران در چه وضعیتی هستند و خود در چه رفاهی قرار دارند و قدر رفاه زندگی خود را بدانند.

زمینه را برای شکوفایی هنرهای کودکانتان فراهم کنید

شما برای شکوفایی هنر کودکانتان باید آنها را به آن محیط ها ببرید. مثلا فردی که دارد نقاشی می کشد، تا کسی که موسیقی می نوازد، تا علاقه مند شوند و زمینه آموزش در او ایجاد شود و تجربیات عینی را بدست آورند.

در روز برای آموزش رفتارهای محترمانه و غیرمحترمانه وقت بگذارید

به کودکانتان یاد بدهید که چه رفتارهایی محترمانه است و چه رفتارهایی غیرمحترمانه است. برای این کار در روز وقت برای آنها بگذارید تا یاد بگیرند.

در جلوی جمع، کودکان خود را سرزنش نکنید

وقتی کودکتان خطایی مرتکب می شود اگر کوچک است در جمع گذشت کنید. اگر خطایش قابل تذکر است، در جمع به او تذکر ندهید. صدایش کنید و به یک گوشه ببریدش و به او تذکر بدهید.

در رفتار با فرزندانتان محترمانه برخورد کنید

زمانی که شما عصبانی هستید محترمانه با او صحبت کنید که توقع همین عکس العمل را از او داشته باشید وگرنه اگر با او دعوا کنید و تحقیرش کنید او نیز عکس العمل نشان می دهد.

رفتارهای مناسب را از کودکان بخواهید

مثلا از کودکان بخواهید از کلمه لطفا استفاده کنند یا رفتارهای خوب دیگر را از خود نشان دهند، این باعث می شود زمانی که سنشان بیشتر می شود دیگر این رفتار برایشان عادی شود.

بعضی از رفتارهای کودکان مقتضی سنشان است

مثلا غذا را این ور و آن ور می ریزند، وسایلشان را وسط اتاق پخش می کنند، این رفتار مقتضی سنشان است و نیاز به زمان برای اصلاح آن دارد.

در امر آموزش فرزندانتان صبور باشید

به جای این که آنها را از کار نهی کنید مثلا علی با دست غذانخور، کار صحیح را به او بگویید مثلا علی لطفا با قاشق غذا بخور. سعی نکنید هی تذکرات منفی بدهید بلکه با هوشمندی و ایجاد محیط آرام برای تربیت کودکانتان استفاده کنید.

به کودکانتان رفتار صحیح در مهمانی و جمع را بیاموزید

به کودکانتان نکاتی را که توقع دارید در جمع و مهمانی رعایت کنند بیاموزید. و حتی می توانید این رفتارها را در منزل برای آنها اجرا کنید تا دقیقا بیاموزند.