سوره قارعه – در امان ماندن از آتش جهنم

امام باقر علیه السلام در فضیلت سوره قارعه فرمودند: هر کس سوره قارعه را قرائت کند و آن را استمرار بخشد خداوند عزیز و جلیل او را از فتنه دجال و ایمان آوردن به او در امان می‌دارد و نیز از گرفتار شدن در آتش جهنم نگاه می‌دارد.

سوره عادیات – عطای اجر حج

از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است: هر کس سوره عادیات را قرائت نماید اجر و پاداشی ده برابر کسانی که در ایام حج در مزدلفه بیتوته کرده‌اند نصیب او خواهد شد.

سوره زلزال – دور ماندن از بلایای طبیعی

در فضیلت سوره زلزال از امام صادق (ع) روایت است: از قرائت سوره زلزال خسته نشوید زیرا هر کس در نمازهای مستحب خود این سوره را بخواند آزار زلزله‌ای بر او نخواهد رسید و بوسیله زلزله، صاعقه یا آفتی از آفات دنیایی، نخواهد مرد و وقتی وفات کرد دستور می‌دهند او را هب بهشت برند و خداوند می‌فرماید: ای بنده من در هر جای بهشت که دوست داشتی جای گیر.

سوره بینه – جزو مومنین محشور شدن

در فضیلت سوره بینه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است: هر که سوره بینه را قرائت کند از مشرکان به دور است و جزو پیروان دین محمد (ص) بوده و خداوند او را به مومن محشور کرده و به آسانی از او حسابرسی می‌کند.

سوره قدر – جهاد در راه خدا و آمرزش گناهان

از امام باقر (ع) روایت شده است: هرکس سوره قدر را با صدای بلند بخواند مانند آن است که شمشیر خود را در راه خداوند عزوجل کشیده است (جنگ می کند). و هرکس این سوره را آهسته قرائت نماید مانند آن است که در راه خدا در خون خود آغشته شده است. و هرکس این سوره را ده بار بخواند خداوند گناهان او را محو می کند.

سوره علق – شهید از دنیا رفتن

در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است: کسی که سوره علق را در شب یا روز قرائت نماید و پس از آن از دنیا برود شهید از دنیا رفته است و در درجه شهیدان و مانند کسی است که در رکاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جهاد کرده است.

سوره تین – عافیت و یقین در دنیا

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: هر کس سوره تین را قرائت نماید خداوند در دنیا دو خصلت به او عطا می‌کند یکی عافیت و دیگری یقین و پس از مرگ به تعداد کسانی که این سوره را قرائت کرده‌اند ثواب روزه یک روز را به وی خواهد داد.

سوره انشراح – برطرف شدن غم

در فضیلت سوره انشراح از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است: هر کس سوره انشراح را قرائت نماید مانند کسی است که حضرت محمد (ص) را دیدار کرده و اگر غمگین و ناراحت باشد خداوند ناراحتی اش را برطرف می‌کند.

سوره ضحی – بهشتی شدن

امام صادق (ع) فرمودند: هرکس سوره «ضحی» را شب یا روز زیاد بخواند چیزی در حضورش نیست مگر اینکه به نفع او شهادت می‌دهند حتی مو و پوست و گوشت و استخوانش. خداوند پس از این شهادت‌ها می گوید: «شهادت شما را برای این بنده‌ام پذیرفتم. او را به بهشت ببرید تا هر چه که دوست دارد به او اعطا شود. گوارایش باد.»

سوره لیل – آسان شدن کارها

در سخنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: هر کس سوره لیل را قرائت کند خداوند به اندازه‌ای به او نعمت عطا می‌کند تا راضی شود و او را از سختی و تنگی عافیت بخشیده و کارها را بر او آسان می‌کند.