فال ازدواج هندی – اسفند با اسفند

متولدین اسفند فوق العاده حساس و زودرنج هستند و درنتیجه زناشویی دو متولد اسفند با یکدیگر از این لحاظ می تواند باعث به وجود آمدن مشکلاتی شود. چون آنها هردو ممکن است با کوچکترین کدورتی از یکدیگر قهر کنند و از همدیگر روی برتابند. آنها هردو آدمهایی صمیمی و پرعاطفه هستند و به یکدیگر متکی می باشند. هردو به مسائل معنوی و هنر و شعر و ادبیات علاقه دارند و این تمایلات مشترک می تواند پیوند زناشویی آنها را محکم کند. آنها در عشق به یکدیگر وفادارند و خواهان یک زندگی ساده و صمیمی هستند.

متولدین اسفند اگرچه آدمهایی اجتماعی و خونگرم و اهل معاشرت هستند ولی در خانه آرامش بیشتری حس می کنند. به طور کلی روشن بینی متولدین اسفند ماه و همچنین تکیه آنها بر معنویات باعث می شود که در زندگی با یکدیگر به تفاهم برسند و نیازهای یکدیگر را به خوبی درک کنند. بنابراین با پرهیز از حساسیت و زودرنجی بسیار خود قادرند زندگی سعادت آمیز را پی ریزی کنند و از آن لذت ببرند.

فال ازدواج هندی – بهمن با اسفند

متولد بهمن فردی روشنفکر و اهل منطق و فکر است در صورتی که متولد اسفند بیشتر احساساتی و عاطفی است. از این نظر آن ها در کنار یکدیگر می توانند همدیگر را کامل کنند و به تعادل برسند. آن ها هردو افرادی آرمانگرا هستند و از یک حس نوعدوستی قوی برخوردارند و می توانند در فراز و نشیب زندگی یار و همدرد هم باشند. البته درست است که گاهی اوقات متولد اسفند از رفتار تکبرآمیز و عالمانه متولد بهمن خشمگین می شود یا رفتار بیش از حد احساسی متولد اسفند باعث رنجش و دلخوری متولد بهمن جدی می شود اما هردو آن ها از حس همدردی و دلسوزی برخوردارند و به اتکای آن می توانند پیوند خود را تحکیم بخشند و زندگی سعادتباری داشته باشند.

فال ازدواج هندی – بهمن با بهمن

متولد بهمن از سرشت و ماهیتی معنوی برخوردار است و به مادیات اهمیت چندانی نمی دهد. بنابراین احتمال ازدواج میان دو نفر که متولد بهمن هستند بیش از سایر زوج های متولد شده در یک ماه است چون این دو به کمک عقل و منطق خود می توانند عواطف و احساسات خویش را کنترل کرده و یکدیگر را بهتر درک کنند. آن ها در کنار یکدیگر می توانند آمال و آرزوهای بلندپروازانه خود را دنبال کنند و به آزادی یکدیگر احترام بگذارند. خلاصه این پیوند به احتمال زیاد به سعادت و نیکبختی می رسد.

فال ازدواج هندی – دی با اسفند

متولد دی بیشتر اهل منطق و حساب و کتاب است و در همه امور زندگی خود جدیت دارد در صورتی که متولد اسفند بیشتر غریزی و عاشق پیشه و احساساتی است. اما علیرغم این تفاوت، آن ها به خوبی می توانند با یکدیگر ارتباط فکری برقرار کنند و به یکدیگر احترام بگذارند. این دو در کنار یکدیگر می توانند همدیگر را کامل کنند به شرطی که متولد دی سعی کند تمایل قوی خود را برای مسلط شدن بر اوضاع و در دست گرفتن همه چیز کمی کنترل کند و متولد اسفند نیز شور و عواطف و هیجانات خود را تعدیل کند. در حالت کلی چنین پیوندی چشم انداز امیدبخشی را نوید می دهد.

فال ازدواج هندی – دی با بهمن

این دو از نظر شخصیت با یکدیگر بسیار متفاوت هستند. مثلا متولد دی تا حدودی محتاط و محافظه کار است و برخلاف متولد بهمن که زیاد به زندگی دل نمی بندد و خود را درگیر آن نمی کند نسبت به مسائل زندگی خود جدی و سختگیر است. ظاهرا ممکن است ظاهرا بین آن ها علاقه و شور و هیجان وجود نداشته باشد ولی موضوع امیدوارکننده در رابطه زناشویی این دو آن است که هردو از حس نوعدوستی خوبی برخوردارند و درمورد نقاط ضعف یکدیگر مدارا می کنند و در اکثر اوقات به همدیگر یاری می رسانند و همدرد هم هستند. همین موضوع باعث می شود از یکدیگر فاصله نگیرند و بعد از مدتی به همدیگر عادت کنند و زندگی زناشویی سعادتمندی داشته باشند.

فال ازدواج هندی – دی با دی

این پیوند نیز مشابه دیگر ازدواج های ماههای مشابه با همدیگر، می تواند خصوصیات مثبت و منفی آن ها را تشدید کند و ممکن است پیوند آنها را به رابطه ای یکنواخت و کسل کننده تبدیل کند. متولدین دی افرادی جدی، سختگیر، کم حرف و کمی بدبین هستند و در زندگی زناشویی با یکدیگر باید سعی کنند از لاک خود بیرون آمده و احساسات و عواطف درونی خود را بیشتر با یکدیگر در میان بگذارند و در مورد صفات و خصوصیات ناخوشایند یکدیگر صبور باشند.

فال ازدواج هندی – آذر با اسفند

متولدین اسفند کمی پرتوقع هستند و این خصوصیت ممکن است تا اندازه ای آزادی و استقلال متولد آذر را محدود کند و مشکلاتی فراهم کند. زبان تند و تیز و توام با طعنه و کنایه متولد آذر ممکن است گهگاه باعث رنجش متولد اسفند شود. اما متولدین اسفند آدمهایی احساسی و پر عاطفه هستند و از همین نظر می توانند متولد آذر را به خود جلب کنند. به طور کلی این پیوند زناشویی به شرطی می تواند قرین سعادت باشد که متولد آذر کمی از لجبازی و خودرایی خود دست بردارد و متولد اسفند نیز روحیه اجتماعی وی را در نظر بگیرد و کمی انعطاف پذیر باشد.

فال ازدواج هندی – آذر با بهمن

پیوند میان این دو یکی از موفقترین پیوندهای زناشویی خواهد بود. زیرا هردو آنها دید خوشبینانه ای به زندگی دارند و با نظر مثبت به هر چیز می نگرند. هردو از هیجان و جنب و جوش و تحرک خوششان می آید و در عین حال به دنبال ارتباط معنوی و فکری با یکدیگر هستند. متولدین آذر و بهمن هردو دارای صداقت و یکرنگی خاصی بوده و از احساسات و عواطفی قوی برخوردارند که موجب تحکم پیوندشان می شود. متولد آذر آن آزادی و استقلالی را که بدان نیاز دارد به دست می آورد. تنها عاملی که ممکن است باعث بروز اختلاف بین آن ها شود خودرایی و یکدندگی آنهاست که آن نیز با درایت و خردمندی آنها ضعیف می شود و از بین می رود.

فال ازدواج هندی – آذر با دی

متولد آذر و دی شخصیتهایی نسبتا متفاوت دارند مثلا متولد آذر موجودی آسانگیر و راحت است و هیچ چیز را چندان جدی نمی گیرد. در صورتی که متولد دی دیدگاهی جدی و سختگیرانه به زندگی دارد. یا متولد دی آدمی ساکت و آرام و گوشه گیر است در حالی که متولد آذر پر شر و شور بوده و آزادی طلب و اهل معاشرت با دیگران است. ولی در هر حال چون هردوی آنها افرادی عاقل و خردمند هستند احتمالا می توانند با هم کنار بیایند و به خواسته ها و عقاید یکدیگر احترام بگذارند. متولد دی باید کمی از سختگیریها و خودخواهی های خود کم کند و به متولد آذر آزادی عمل بیشتری بدهد تا این ازدواج و پیوند قرین سعادت و خوشی باشد.

فال ازدواج هندی – آذر با آذر

ازدواج این دو با هم می تواند بسیار مطلوب و توام با سعادت و خوشبختی باشد. آن ها در عین حال که از شور و احساس زیادی برخوردارند ولی نیاز مشترکی نیز به گفتگو و مصاحبت فکری دارند. این پیوند نیز مثل دیگر ازدواجهای ماههای مشابه با یکدیگر، می تواند خصوصیات مثبت و منفی زن و شوهر متولد آذر را تشدید و برجسته کنند. مثلا این افراد کمی روحیه ریاست مآبانه دارند و دوست دارند به دیگران امر و نهی کنند. به همین علت ممکن است از این نظر بین آن ها مشکلاتی بروز کند. یا این که متولدین آذر معمولا رک گو هستند و همه چیز را با صراحت بیان می کنند. گاهی اوقات هم در مواقع عصبانیت زبان به ملامت می گشاید و ممکن است زخم زبان بزند. و چون زن و شوهر متولد آذر هردو دارای چنین خصوصیتی هستند این موضوع نیز ممکن است باعث بروز مشکلاتی در میان آنها شود. ولی در مجموع چون هردو آنها آدمهایی باهوش و منصف و دادگر هستند به خوبی می توانند از عهده مشکلات برآمده و روی هم رفته ازدواج موفقی داشته باشند.