طالع بینی ازدواج _ زن سال خوک با مرد سال خوک

زوج خوبي هستند. آنها به خوبي با يكديگر كنار مي آيند. سازش اين دو با هم زبانزد خاص و عام است.

طالع بینی ازدواج _ زن سال خوک با مرد سال سگ

خوب است. خوك عاشق زندگي است و همين رياضت طلبي سگ را تعديل مي كند. آنها هر دو سخاوتمندند و خوك غالبا ثروتمند است.

طالع بینی ازدواج _ زن سال خوک با مرد سال خروس

اين دو نمي توانند با هم كنار بيايند. خروس قدرتمند خوك را از ميدان به در مي كند.

طالع بینی ازدواج _ زن سال سگ با مرد سال خروس

نه، سگ از مسخره بازي هاي آزار دهنده خوشش نمي آيد و بدبيني او از حد خواهد گذشت.

طالع بینی ازدواج _ زن سال خروس با مرد سال سگ

اگر چاره اي جز آن نباشد، مي توان چنين رابطه اي را ايجاد كرد. اگر به خانم خروس اجازه داده شود مهماني هاي مورد علاقه خود را برگزار كند، مشكلي پيش نخواهد آمد.

طالع بینی ازدواج _ زن سال خروس با مرد سال خروس

زندگي اين دو در كنار هم غير ممكن است؛ چون عصبانيت، اوقات تلخي داد و فرياد دائمي در بين آنها حاكم خواهد بود.

طالع بینی ازدواج _ زن سال خوک با مرد سال میمون

امكان پذير است. فريب دادن خوك، براي ميمون زحمتي ندارد؛ اما اين كار براي ميمون لذت بخش نيست؛ افزون بر اين، او زياد به خوك فكر مي كند.