زندگی سالمی داشته باشید

فعالیت ورزشی روزانه داشته باشید. در غذا خوردن از هوا و هوس پیروی نکنید و غذای سالم بخورید تا برای جسمتان مفید باشد. این کار را برای احترام به خودتان انجام دهید نه برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران.

به مشکلات حل نشده در زندگی تان توجه کنید

رو راست باشید. ببخشید و اگرلازم است تقاضای بخشش کنید انرژی که صرف این مشکلات کرده اید را صرف کارهای بهتری کنید.

زنان موفق با رفتار زنانه

يكي از رموز موفقيت زنان جذاب در حفظ شريك زندگي استفاده از حس زنانگي است. آنها با وجودي كه در اجتماع با اعتماد به نفس كامل ظاهر مي شوند و مي توانند از تمامي حقوق خود دفاع كنند، به خوبي مي دانند در چه زماني چه درخواست هايي از شريك زندگي شان داشته باشند و با اولويت دادن به شوهرشان به او حس مردانگي ببخشند. مردان دوست دارند مورد توجه همسرشان واقع شوند و زماني كه احساس كنند قهرمان ذهني همسرشان هستند از هيچ محبتي در حق او دريغ نخواهند كرد. متاسفانه بعضي زنان مستقل بودن و اعتماد به نفس داشتن را اشتباه برداشت كرده و تصور مي كنند در اين صورت نبايد تقاضايي از شوهرشان داشته باشند، يا بايد تمامي كارها را خود به تنهايي انجام دهند. در صورتي كه مي توان گاهي با درخواست هاي خود احساس بهتري به شريك زندگي بخشيد.

اعتماد به نفس

زنان جذاب اعتماد به نفس زيادي داشته و خودپنداره اي قوي دارند. حريم خود را دانسته، خواسته ها و اهداف مشخصي دارند و آنچه را شايسته اش هستند تقاضا مي كنند. در واقع فردي منفعل نبوده و با اعتماد به نفس اظهار نظر مي كنند. بيان نظر و عقيده صحيح و درخواست هاي معقول از شوهر موجب جذابيت بيشتر زنان مي شود. زنان با اعتماد به نفس، آموخته اند چگونه مسائل خود را حل و فصل كرده و براي هر مسئله كوچكي دست به دامان شوهرشان نشوند. هيچ مردي دوست ندارد با زني كه قادر به مديريت امور شخصي و روزانه خود نيست، زندگي كند. اعتماد به توانايي ها و مهارت ها يكي از خصوصيات بارز زنان و جذاب و موفق است. تمامي مردان، زنان موفق را مي ستايند و به داشتن همسري موفق افتخار مي كنند.

همراهی

مردان هنگامي كه شريك زندگي شان را به خود همراه و همگام ببينند، احساس غرور مي كنند. زنان جذاب به خوبي مي دانند شوهرشان چه علايقي دارد و در دستيابي به آن علايق و اهداف با وي همراهي مي كنند. اين بدان معنا نيست كه اين زنان اهداف و روياهاي خود را فراموش مي كنند، بلكه در واقع به خواسته ها و علايق شريك زندگي خود احترام گذاشته و در دستيابي به آنها، هم قدم و همراه شوهرشان مي شوند. از خوشحالي و موفقيت شوهرشان خوشحال شده و با وي مراحل رشد و ترقي را مي پيمايند و در مقابل، همسرشان نيز آنان را همراهي مي كند. احترام به رشد شخصي شريك زندگي موجب موفقيت زن و مرد، در رابطه زناشويي شده و موجب مي شود آنان در جمع دوستان و خانواده به شريك زندگي خود افتخار كنند.

استقلال نفس

وابستگي زياد به همسر خوشايند نيست و موجب دلزدگي مي شود. زنان جذاب هيچ گاه وابسته به شريك زندگي شان نمي شوند، بلكه به آنان دل مي بندند و عزت نفس و استقلال خود را حفظ مي كنند. براي مردان خوشايند نيست با زني زندگي كنند كه عزت نفس نداشته و مدام وابستگي خود را با سخنان و رفتارش نمايان سازد. آنان به زودي از زنان وابسته دلزده مي شوند، زناني كه استقلال و عزت نفس بالا دارند، كشش و جاذبه بيشتري در شوهر خود ايجاد مي كنند. به واقع مردان از زنان وابسته مي هراسند و احساس مي كنند محدود شده اند.

دیگران را همان گونه که هستند قبول کنید

در مورد دیگران قضاوت و انتقاد نکنید. روی نقاط قوت آنها تمرکز کنید. یاد بگیرید که با افراد با روحیه ناملایم بدون کوچک کردن خود رفتار کنید.

به غریزه خود اعتماد کنید و دست به تجربه های جدید بزنید

خود را بشناسید و حتی اگر در این مسیر شکست خوردید آنچه را که باعث لذت شما میشود و برای شما هیجان انگیز است کشف کنید.

نیاز به تایید دیگران را از زندگی خود حذف کنید

به خاطر عقاید دیگران یا میل به تایید دیگران کاری را انجام ندهید. به خاطر آنچه برای خودتان مهم و ارزشمند است دست به انجام کارها بزنید.