سوره ذاریات – اعطای حسنه

از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نقل شده است: هر کس سوره ذاریات را قرائت نماید ده برابر بادهایی که در دنیا می وزد به او ده حسنه داده می‌شود.

سوره فتح – همانند حضور در فتح مکه

پیامبر اکرم (ص) فرموده اند: هرکس سوره فتح را قرائت کند، مانند کسی است که همراه پیامبر در فتح حضور داشته است و در روایت دیگری آمده است: فضیلت قاری سوره مانند آن است که با پیامبر در فتح مکه حضور داشته است و در روایت دیگری آمده است: فضیلت قاری سوره مانند آن است که با پیامبر اکرم (ص) در بیعت شجره بیعت کرده باشد.

سوره حجرات – اعطای حسنه

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در فضیلت سوره حجرات فرموده اند: هر کس سوره حجرات را قرائت نماید، ده برابر کسانی که خدا را اطاعت کرده و او را معصیت کرده‌اند، حسنه به او داده می‌شود.

سوره محمد – رویت جمال حضرت محمد (ص)

در فضیلت سوره محمد از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است: هر کس این سوره را قرائت نماید هنگام خروج از قبر به هر سو رو می‌کند چهره پیامبر خدا را می‌بیند و بر خداست که از نهرهای بهشتی به او بنوشاند.

سوره ق – آسان شدن سختی‌های مرگ

از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است: هر کس سوره «ق» را قرائت کند، خداوند سختی ها و سکرات مرگ را بر وی آسان می‌کند.