پا دوچرخه در هوا

ابتدا به پشت دراز بکشید پا ها را از باسن بلند کنید و زانو خم باشد. سپس کمر و گردن را بلند کنید و در حالیکه کمر و گردن از زمین بلند هستند در هوا پا دو چرخه بزنید.این حرکت را 3 بار هر بار بالای 30 ثانیه انجام دهید

پیاده روی

پیاده روی پیش از صرف غذا، بیش از تمرینات بدنی ورزشی در سوخت وساز بدن مؤثر است. البته اگر پیاده روی با حرکات ورزشی توام باشد، اثرات مضاعف در پی خواهد داشت.

بیشتر با نگاهت حرف بزن

چشم ها پنجره های روح هستند
اگر هنگام صحبت کردن از نگاه استفاده کنی،
مثل آن است که
پنجره ها را با پرده های زیبایی بیارایی
و به خانه گرما و جذابیت ببخشی.

تغذیه و رشد و یا ریزش مو

سلولهای موی جدید هر 12ساعت تقسیم میشوند و در حین فرآیند ساخته شدن مو به مواد غذایی احتیاج دارند. اگر بعضی از مواد غذایی موجود نباشند یا کم باشند ساخته شدن و تولید مو کند شده یا متوقف میگردد. مرحله رشد مو امکان دارد برای یک مدت طولانی قطع شود بطوریکه مو در مرحله استراحت قرار گیرد و سپس شروع به ریزش نماید.

شنای تعادلی

دستهای خود را طوری روی توپ قرار دهید كه بدنتان با زمین زاویه ۴۵درجه تشكیل دهید. تعادل خود را با نوك انگشتان پا برقرار نمایید. روی آرنج خم شده و تا چند سانتیمتری توپ پایین بیایید سپس به حالت اول بازگردید.